Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Ustroniu
Spółka z o.o.
43-450 Ustroń , Rynek 4 , Telefon: 33 854 58 61
KRS 0000140682 , NIP 548-23-14-508
Email:
Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
w Ustroniu Spółka z o.o., ul. Rynek 4, tel/fax 033 854 58 61
na podstawie Zarządzenia nr 7/2019
ogłasza przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego 69/1 o pow. 55,34 m²
Cena wywoławcza: 160 800,00 zł (cena nie zawiera podatku VAT)
Wadium: 16 080,00 zł
Postąpienie w wysokości 1700 zł.
Lokal usytuowany jest na parterze w budynku wielomieszkaniowym, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki
komórki-spiżarki i przedpokoju.
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 14,70 m² . Działki gruntu objęte są księgami wieczystymi
KW Nr BB1C/00045769/3 oraz BB1C/00079304/3, nieruchomość lokalowa ma urządzoną księgę wieczystą
KW Nr BB1C/00081484/5.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2019 r. o godz. 12:00
w siedzibie TBS w Ustroniu Spółka z o.o. przy ul. Rynek 4.
Cena sprzedaży lokalu stanowi jego wylicytowaną kwotę. Cenę sprzedaży nabywca zobowiązany będzie uiścić najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży.
Warunkami przystąpienia do przetargu są:
1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
2. okazanie dowodu tożsamości,
3. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży lokali mieszkalnych ( strona internetowa TBS www.tbs.ustron.pl , BIP Urząd Miasta Ustroń).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy TBS w Ustroniu Spółka z o.o., w Banku Spółdzielczym w Ustroniu ,nr konta 60 8129 0004 2001 0026 1209 0002 .
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania
lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym : 33 854 58 61.

Ponadto:
W związku z faktem, iż prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przypisanych do sprzedawanego lokalu przekształciło się w prawo własności, nowy właściciel będzie wnosił opłatę na rzecz dotychczasowego właściciela gruntów, tj. Gminy Ustroń w wysokości 215,94 zł/rocznie.